Osobni razvoj

Osobni razvoj pojedinaca i timova provodi se kroz sljedeće radionice

- Komunikacijske vještine
- Prezentacijske vještine
- Timski rad
- Upravljanje konfliktima
- Asertivnost
- Osobni utjecaj i umrežavanje
- Upravljanje vremenom


Osobni razvoj

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Radionica je namijenjena svima koji
žele poboljšati komunikaciju i unaprijediti osobni
odnos s drugima.

Korist
• Naučiti aktivno slušati, davati i primati povratnu informaciju,
  služiti se komunikacijksim kanalima i postavljati adekvatna pitanja
• Koristiti različite vrste komunikacije, otpore u komunikaciji i kako
  ih izbjeći ili ublažiti
• Otvorenom i adekvatnom komunikacijom steći povjerenje od
  strane kolega i nadređenih

PREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Radionica je namijenjena zaposlenima, voditeljima
projekata, te menadžerima koji moraju prezentirati
razne sadržaje kroz organizaciju i izvan nje.

Korist
• Naučiti oblikovati prezentaciju i informacije
• Kako se riješiti treme, te postizanje samopouzdanja
  i sigurnosti u nastupu

TIMSKI RAD
Radionica je namijenjena svim zaposlenima u organizaciji,
posebice onima koji žele osnažiti svoju ulogu sudjelovanja u
radu tima.

Korist
• Definirati svoju i naučiti ostale uloge u timu
• Osnažiti svoj doprinos u realizaciji timskih ciljeva
• Uvažavati različitosti kao jedno od glavnih prednosti i
  karakteristika timskog rada

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA
Radionica je namijenjena svim zaposlenima koji žele
naučiti kako upravljati konfliktnim situacijama, te
kako iz njih izvući pozitivno, bilo da se radi o konfliktima
unutar organizacije ili s klijentima.

Korist
• Prepoznati ponašanja i tipove ljudi, te tako adekvatno
  upraviti konfliktnim situacijama
• Motivirati se za uvažavanje drugih
• Znati primijeniti vještine upravljanja konfliktnim
  situacijama, te tako unaprijediti komunikaciju s drugima

ASERTIVNOST
Radionica je namijenjena svima onima koji trebaju
podršku više ljudi kako bi ostvarili poslovne rezultate.

Korist
• Naučiti održavati i razvijati skladne odnose s različitim ljudima
• Znati odabrati strategiju utjecaja koja će donjeti najbolje
  rezultate
• Znati kako upravljati otporima

UPRAVLJANJE VREMENOM
Radionica je namijenjena svim zaspolenicima koji žele
efikasnije upravljati vremenom, te na taj način doprinjeti kvaliteti
osobnog i profesionalnog života.

Korist
• Povećanje osobne i profesionalne učinkovitosti
• Razlučiti hitno od važnog
• Održati ravnotežu između privatnog i poslovnog života
• Definirati prioritete