Poslovni razvoj

Poslovni razvoj

  • Vještine pregovaranja
  • Uspješna prodaja
  • Upravljanje projektima
  • Upravljanje organizacijskim promjenama
  • Upravljanje procesima
  • Upravljanje ljudskim potencijalima

Programi poslovnog razvoja

VJEŠTINE PREGOVARANJA

Radionica je namijenjena onima u organizaciji
čiji uspjeh u postizanju ciljeva ovisi o osobnoj
vještini pregovaranja uvjeta poslovanja.

Korist
• Naučiti strategije i uspješno se pripremiti  za pregovaranje
• Osvijestiti svoj dominantni stil u pregovaranju, te
  uvesti eventualne prilagodbe za postizanje najboljeg
  ishoda pregovora
• Kako unaprijediti odnose nakon pregovora

USPJEŠNA PRODAJA
Radionica je namijenjena svima koji rade u direktnoj
prodaji proizvoda ili usluga organizacije.

Korist
• Znati procijeniti strategiju prodaje koja je najprimjerenija
  prodajnoj situaciji
• Ovladati prodajnim vještinama i tehnikama
• Znati primijeniti korake u uspješnoj prodaji

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Radionica je namijenjena svim zaposlenima koji žele naučiti
metode i tehnike upravljanja projektima.

Korist
• Naučiti razviti konkretan projektni plan
• Aktivno upravljati projektom 
• Konkretno odrediti uloge i dužnosti sudionika projekta

UPRAVLJANJE PROMJENAMA
Radionica je namijenjena svim organizacijama i njihovim
zaposlenima na svim nivoima koji se pripremaju ili su
već započeli proces promjena u poslovanju.

Korist
• Prepoznati  promjenu kao priliku za razvoj
• Znati proces prolaženja kroz promjenu i
  olakšati tranzicijski ciklus sebi i drugima u organizaciji
• Koristiti alate za kontrolu održavanja uvedene promjene

UPRAVLJANJE PROCESIMA
Radionica je namijenjena onima koji su odgovorni
za dizajn i implementaciju procesa.

Korist
• Usvojiti tehnike definiranja poslovnih procesa
• Naučiti definirati kontrolne točke u procese i mjeriti ih
• Koristiti zaštitne i popravne radnje kod odstupanja od
  definiranih standarda u procesu

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Radionica je namijenjena svim HR stručnjacima koji imaju
potrebu revidirati i unaprijediti postojeća znanja, te
uspješno pozicionirati svoju ulogu u organizaciji.

Korist
• Odrediti ulogu HR-a kao strateškog partnera
• Definirati temeljne procese HR-a
• Povezati funkciju HR-a s ostvarivanjem strateških ciljeva
  organizacije