Razvoj menadžmenta

Program je namijenjen linijskim menadžerima, mladim menadžerima koji su nedavno postavljeni na tu funkciju, odnosno svima onima koji svakodnevno upravljaju ljudima, te trebaju  alate koji će im pomoći u svakodnevnom radu.

Razvojni program sastoji se od 4 modula, od koji svaki traje po 2 dana, a izvodi se po 1 modul mjesečno.

PLANIRANJE - ORGANIZIRANJE - UTJECAJ - KONTROLA

Sadržaj


1. modul – Planiranje kao uloga menadžmenta, proces planiranja i organizacijski ciljevi, planiranje ljudskih resursa, uloga i        načini davanja povratne informacije

2. modul – Organizacija vremena i resursa, proces organiziranja i menadžerska odgovornost, menadžerske ovlasti, uspješno delegiranje, upravljanje organizacijskim promjenama

3. modul – Utjecaj kao uloga mendžmenta, kako uspješno voditi i upravljati ljudskim resursima u organizaciji, kako motivirati zaposlene, gradnja i vođenje uspješnih timova

4. modul – Kontrola kao uloga menadžmenta, kako uspješno kontrolirati i postići organizacijske ciljeve, važnost kontrole u uspješnom upravljanju vremenom.